Triệt sản vẫn có thai: Bà mẹ nói gì?

Khi mổ đẻ lần 3, chị S. yêu cầu được triệt sản nhưng lại có bầu lần thứ tư và buộc phải bỏ thai.

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO