• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Trái đất tuyệt đẹp nhìn từ vũ trụ

Những dòng chảy nhìn từ trạm vũ trụ ISS

Những dòng chảy nhìn từ trạm vũ trụ ISS

Thủ đô Matxcơva sáng rực trong đêm

Thủ đô Matxcơva sáng rực trong đêm

Biển Caspian nhìn từ ngoài vũ trụ

Biển Caspian nhìn từ ngoài vũ trụ

Hồ nước ngọt khổng lồ Baikal chụp từ trạm vũ trụ quốc tế

Hồ nước ngọt khổng lồ Baikal chụp từ trạm vũ trụ quốc tế

Thành phố Vinice của nước Ý

Thành phố Vinice của nước Ý

Dòng sông nhuộm đỏ

Dòng sông nhuộm đỏ

Trung tâm nghiên cứu không gian ở Kazakhstan

Trung tâm nghiên cứu không gian ở Kazakhstan

Một phần của trạm vũ trụ quốc tế ISS

Một phần của trạm vũ trụ quốc tế ISS

Các phi hành gia bên trong trạm vũ trụ quốc tế

Các phi hành gia bên trong trạm vũ trụ quốc tế

Nước Cộng hòa Síp dưới máy ảnh của phi hành gia

Nước Cộng hòa Síp dưới máy ảnh của phi hành gia

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất