Trả lương qua ATM: Ai chịu phí rút tiền?

(VTC News) - Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp trong nước đã áp dụng việc trả lương qua tài khoản thẻ ATM. Tuy nhiên, quy định về chi phí rút tiền sẽ do người lao động hay do chủ sở hữu lao động chịu? Các vấn đề phát sinh xung quanh việc trả lương qua tài khoản sẽ do cơ quan nào chịu trách nhiệm? Tài khoản phải có một khoản tiền bảo đảm, khoản đó sẽ do người lao động hay chủ sử dụng chịu. Những vấn đề này sẽ được luật hóa trong dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi.

Xem Clip:

Nguồn: http://vtc.com.vn  


P.V
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN