• Zalo

TP.HCM: Xử lý nghiêm việc tùy tiện quy định thủ tục gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

Thời sựThứ Năm, 21/03/2019 18:57:00 +07:00

TP.HCM sẽ xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan tùy tiện quy định những thủ tục gây khó khăn, phiền hà cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Ngày 21/3, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, UBND TP đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính cho quý 2/2019.

Theo đó, TP sẽ tiếp tục triển khai Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện các nội dung, đề án về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP; đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, số lượng công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và UBND TP ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp.

Đặc biệt, TP.HCM sẽ xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị tùy tiện quy định những thủ tục gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân; đẩy mạnh công tác khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức trong phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đánh giá và sử dụng hiệu quả kết quả khảo sát để đề ra các giải pháp hoàn thiện.

3

Những cá nhân, đơn vị tự đặt ra quy định thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp sẽ bị xử lý nghiêm.

UBND TP cũng sẽ tăng cường công tác kiểm soát và kịp thời công bố, công khai thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, triển khai thực hiện liên thông thủ tục hành chính điện tử đối với lĩnh vực xây dựng, đất đai.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND TP cần nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; triển khai đúng tiến độ và chất lượng về kế hoạch sắp xếp tồ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ, công chức, Đề án xác định vị trí việc làm và thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; tinh giản biên chế và hoàn thiện các nội dung về ủy quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, TP cũng sẽ tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng TP.HCM thành TP thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025” cũng như triển khai Đề án xây dựng “Khu đô thị sáng tạo” tại phía đông TP.

Nhật Linh
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !