TP.HCM muốn xin Thủ tướng không tổ chức HĐND quận và phường

Tin tức 24h quaThứ Ba, 10/03/2020 07:03:38 +07:00

Trong tờ trình gửi Chủ tịch UBND TP.HCM, Sở Nội vụ đề xuất kiến nghị Thủ tướng chấp thuận cho TP xây dựng đề án không tổ chức HĐND quận và phường.

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, trước đây TP có kinh nghiệm thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường giai đoạn 2009-2016. Việc thí điểm cho thấy kết quả phù hợp với điều kiện thực tế của TP, được nhân dân đồng tình.

Việc này giúp TP tinh gọn bộ máy, khắc phục sự trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đảm bảo tính thống nhất, thông suốt, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy hành chính và phát huy dân chủ trực tiếp ở cơ sở.

TP.HCM muốn xin Thủ tướng không tổ chức HĐND quận và phường - 1

Một phiên họp của HĐND TP.HCM. (Ảnh: HV)

 

Việc thí điểm mang lại sự chủ động cho UBND quận, huyện và phường khi xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội… theo định hướng của UBND TP. Thời gian thực thi kế hoạch được triển khai nhanh hơn, mang lại hiệu quả cao hơn.

Khi thực hiện thí điểm, quyền làm chủ của nhân dân luôn được đảm bảo và không ngừng phát huy thông qua việc tăng cường, đẩy mạnh hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND… Qua đó, các nguồn lực được tập trung hơn cho các kênh tiếp xúc với người dân, tạo nên sự gần gũi hơn giữa chính quyền và nhân dân.

Ngoài ra, việc thí điểm tạo cơ chế cho Chủ tịch UBND cấp trên trực tiếp bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo cấp dưới là phù hợp. Đảm bảo sự thống nhất giữa cơ quan hành chính cấp trên với cấp dưới trong hệ thống chính quyền, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý cán bộ của cấp trên đối với cấp dưới…

Theo Sở Nội vụ, những kết quả trên cho thấy hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền không phụ thuộc vào việc tổ chức HĐND trải đều trên tất cả các cấp hành chính.

 Việc thí điểm cũng không gây ảnh hưởng đến kết quả hoạt động thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và chăm lo đời sống của nhân dân.

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển TP, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả…Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND TP xin ý kiến Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho TP.HCM xây dựng đề án không tổ chức HĐND quận và phường trình Chính phủ, Quốc hội” - văn bản ghi.

Theo Sở Nội vụ, giai đoạn 2009-2016 TP.HCM là địa phương thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường trên diện rộng, gồm tất cả 24 quận, huyện và 259 phường.

Đến năm 2016, TP.HCM tổ chức lại HĐND quận, huyện, phường theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sau 7 năm thí điểm (2009-2016); việc tổ chức lại HĐND quận, huyện và phường tăng thêm hơn 8.300 biên chế và tốn 47 tỉ đồng/năm.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtc.vn