TP.HCM hoãn thi tuyển lãnh đạo, quản lý

Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo hoãn thực hiện đề án thi tuyển lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính, sự nghiệp.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong vừa có chỉ đạo tạm thời chưa triển khai Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tại TP.HCM.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP đề nghị thực hiện theo đúng tinh thần Thông báo kết luận số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị, trong đó có nội dung: “…Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo Đề án này (sau khi Đề án được ban hành chính thức); không tổ chức thi tuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo các đề án do địa phương, đơn vị… tự xây dựng”.

TP.HCM hoan thi tuyen lanh dao, quan ly hinh anh 1

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Nguyễn Minh Quang, một người ngoài Đảng, giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM. 

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng giao Sở Nội vụ dự thảo Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND TP trình Thường trực Thành ủy về việc tạm thời chưa triển khai Đề án nói trên, chờ hướng dẫn của Bộ Chính trị.

Trước đó, Sở Nội vụ trình UBND TP phê duyệt Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Đề án chỉ rõ yêu cầu phải đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo hiện nay.

Theo tờ trình của Sở Nội vụ, đối tượng dự tuyển bao gồm công chức, viên chức do cấp ủy và tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị có nhu cầu tuyển chọn cán bộ giới thiệu. Ngoài ra, đề án còn mở rộng đối tượng đến những người thuộc các cơ quan khác của TP nhưng được đánh giá có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển.

Theo đề án, dự kiến có ba vòng thi: sơ tuyển, thi viết và thuyết trình. Trong đó phần thuyết trình chiếm tới 40% số điểm, là cơ hội để người dự tuyển bảo vệ chương trình hành động của mình.

Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU