TP.HCM đẩy mạnh tinh giản biên chế, giải thể các đơn vị kém hiệu quả

(VTC News) - Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM cho biết, thời gian tới, TP.HCM sẽ đẩy mạnh tinh giản biên chế và giải thể, sắp xếp lại những đơn vị công lập hoạt động kém hiệu quả.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải, sau 3 năm thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, TP.HCM đã tinh giản 472 trường hợp. Trong số này, công chức là 93 trường hợp, viên chức là 170 trường hợp, hợp đồng theo Nghị định 68 là 142 trường hợp, khối Đảng - đoàn thể là 67 trường hợp.

TP.HCM cũng khuyến khích các đơn vị công lập chuyển sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách Nhà nước bằng nguồn thu sự nghiệp. Đến giữa năm 2018 có 40 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên, giảm giao biên chế hơn 23.510 người.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Hồ Hải cũng chỉ ra những hạn chế như số lượng biên chế thực tế còn khá cao so với số biên chế của trung ương giao.

Ngoài ra, một số cấp ủy còn lúng túng trong tổ chức thực hiện tinh giản biên chế, nên việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chưa chú trọng đúng mức đến cơ cấu lại đội ngũ cán bộ gắn với việc xây dựng vị trí việc làm, sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy.

TP.HCM day manh tinh gian bien che, giai the cac don vi kem hieu qua hinh anh 1

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết, TP.HCM sắp tới sẽ rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, HĐND, UBND, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Đặc biệt, thành phố sẽ giải thể, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị hoạt động không hiệu quả; phân loại rõ đối tượng công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong cơ quan đơn vị để quản lý thống nhất.

Trong khi đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, để thực hiện tốt việc tinh giản biên chế, Thành ủy cũng chủ động giao biên chế giảm dần hằng năm, từ đó cắt giảm biên chế để từng bước tiệm cận với biên chế trung ương giao.

"Các cơ quan, đơn vị của TP đã khởi động tích cực, tạo chuyển biến tốt. Một số đơn vị đã giảm được hơn 10% nhưng đáng tiếc khi đây chỉ là những trường hợp cá biệt", ông Trần Lưu Quang nêu.

Theo ông Quang, nhìn chung kết quả tinh giản biên chế vẫn chưa đạt yêu cầu. Chẳng hạn, biên chế hành chính năm 2018, Bộ Nội vụ giao cho TP.HCM là 8.000 người, nhưng biên chế thực hiện lên đến 11.000 người. Do đó, ông Quang yêu cầu các đơn vị quyết liệt và chủ động trong thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết từ Trung ương.

Đại biểu Quốc hội đề xuất sáp nhập một số tỉnh, thành như 'Hà Nội và Hà Tây'

Đại biểu Quốc hội đề xuất sáp nhập một số tỉnh, thành như 'Hà Nội và Hà Tây'

Lấy hình mẫu sắp nhập Hà Nội và Hà Tây có hiệu quả cao, ông đề nghị Chính phủ nên nghiên cứu tham mưu với Đảng, Quốc hội xem xét giải pháp sáp nhập địa giới hành chính cấp tỉnh,...
 
Hợp nhất 3 văn phòng, Đà Nẵng dự kiến tinh giản 21 cán bộ

Hợp nhất 3 văn phòng, Đà Nẵng dự kiến tinh giản 21 cán bộ

Theo chính quyền TP Đà Nẵng, việc hợp nhất 3 văn phòng để thành lập văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND và UBND dự kiến tinh giản 21 cán bộ.
Nhật Linh
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU