Top 10 pha ăn vạ kinh điển nhất làng bóng đá 2016

(VTC News) - Video tổng hợp 10 pha ăn vạ kinh điển nhất của làng bóng đá trong năm 2016.

Nguồn: Youtube

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO