Top 10 đại học chi phí thấp nhưng chất lượng ở Mỹ

Học phí thấp nhưng 10 trường công lập này được hiệu trưởng của nhiều đại học ở Mỹ đánh giá cao, theo US News & World Report.

Top 10 dai hoc chi phi thap nhung chat luong o My hinh anh 1

1. Đại học California tại Berkeley

Học phí: 14.098 USD. Xếp hạng quốc gia (theo US News and World Report): 21 (Ảnh: UC Berkeley)

Top 10 dai hoc chi phi thap nhung chat luong o My hinh anh 2

2. Đại học California tại Los Angeles

Học phí: 13.256 USD, Xếp hạng quốc gia: 21 (Ảnh: Getty)

Top 10 dai hoc chi phi thap nhung chat luong o My hinh anh 3

3. Đại học Virginia

Học phí: 16.146. Xếp hạng quốc gia: 25 (Ảnh: University of Virginia)

Top 10 dai hoc chi phi thap nhung chat luong o My hinh anh 4

4. Đại học Michigan tại Ann Arbor

Học phí: 14.826. Xếp hạng quốc gia: 28 (Ảnh: Getty)

Top 10 dai hoc chi phi thap nhung chat luong o My hinh anh 5

5. Đại học North Carolina tại Chapel Hill

Học phí: 9.005 USD. Xếp hạng quốc gia: 30 (Ảnh: UNC at Chapel Hill)

Top 10 dai hoc chi phi thap nhung chat luong o My hinh anh 6

6. Đại học William & Mary

Học phí: 20.287 USD. Xếp hạng quốc gia: 32 (Ảnh: William & Mary Law School)

Top 10 dai hoc chi phi thap nhung chat luong o My hinh anh 7

7. Viện công nghệ Georgia

Học phí: 12.418 USD. Xếp hạng quốc gia: 34 (Ảnh: Getty)

Top 10 dai hoc chi phi thap nhung chat luong o My hinh anh 8

8. Đại học California tại Santa Barbara

Học phí: 14.409 USD. Xếp hạng quốc gia: 37 (Ảnh: UC Santa Barbara)

Top 10 dai hoc chi phi thap nhung chat luong o My hinh anh 9

9. Đại học California tại Irvine

Học phí: 15.516. Xếp hạng quốc gia: 42 (Ảnh: UC Irvine)

Top 10 dai hoc chi phi thap nhung chat luong o My hinh anh 10

10. Đại học California tại San Diego

Học phí: 16.183. Xếp hạng quốc gia: 42. Đồng hạng 10 là Đại học Florida với mức học phí và xếp hạng giống Đại học California tại San Diego. (Ảnh: Flickr)

>>> Đọc thêm: Đại học Oxford xin lỗi vì để lộ tên sinh viên nhận học bổng vượt khó

Bình luận