Tổng thư ký Quốc hội: Tuyên thệ là để cử tri và nhân dân giám sát

(VTC News) - Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đánh giá lời tuyên thệ đã làm tăng trách nhiệm đối với người đảm nhận chức vụ và là cơ sở giám sát của đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước.

Đánh giá về kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết kỳ họp đã thực hiện nhiều nội dung quan trọng về xây dựng pháp luật, tổng kết nhiệm kỳ khóa XIII, xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội và nhân sự cấp cao của Nhà nước...

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc 

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc 


Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin, Quốc hội đã dành một khoảng thời gian nửa kỳ họp để xem xét, quyết định nhân sự lãnh đạo cấp cao của Nhà nước nhằm tạo sự đồng bộ giữa công tác tổ chức cán bộ với việc kiện toàn bộ máy nhà nước, bảo đảm dân chủ, đúng chủ trương, định hướng của Đảng và quy định của pháp luật.

“Nhân sự được bầu hoặc phê chuẩn đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ; được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua các cương vị khác nhau, có kinh nghiệm, năng lực thực tiễn; đồng thời có số lượng và cơ cấu hợp lý, có sự tiếp nối, kế thừa kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của các khóa trước và phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước”, ông Phúc thông tin.

Các vị đại biểu Quốc hội đã dành thời gian nghiên cứu, trao đổi dân chủ, thể hiện rõ chính kiến, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng đảm nhận các công việc quan trọng.

Ông Phúc cho biết, kết quả bầu và phê chuẩn các chức danh cụ thể đạt tỷ lệ tán thành cao, được dư luận xã hội và cử tri quan tâm, ủng hộ.

Clip: Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ trước Quốc hội


Tại kỳ họp này, thực hiện quy định của Hiến pháp năm 2013, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ trước Quốc hội, thể hiện mạnh mẽ và khắc ghi trong tâm lời hứa tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

“Lời hứa tạo động lực cho người tuyên thệ, làm tăng trách nhiệm đối với người đảm nhận chức vụ và là cơ sở giám sát của đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước. Nghi thức tuyên thệ trang trọng, xúc động, nội dung phù hợp, người tuyên thệ thể hiện được phong thái, sự quyết tâm của mình, tạo dấu ấn quan trọng trong lòng đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước”, Tổng thư ký Quốc hội nói.

Ông Phúc cho biết, Quốc hội cùng toàn Đảng, toàn dân đặt niềm tin, kỳ vọng đối với các vị lãnh đạo mới được bầu, phê chuẩn sẽ có nhiều đột phá, quyết liệt trong lãnh đạo, đưa kinh tế đất nước tăng trưởng bền vững, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của đất nước, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

Bên cạnh đó, vị Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thừa nhận bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức kỳ họp thứ 11 vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục được rút kinh nghiệm.

“Các báo cáo cần đánh giá sâu hơn vai trò quyết định của nhân dân trong việc đồng thuận, ủng hộ và thực hiện tốt các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhiệm kỳ vừa qua”, ông Phúc nói.

Bên cạnh đó, việc thảo luận về các nội dung kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016-2020 có nội dung chưa sâu, chưa làm rõ được vấn đề và trách nhiệm của từng Bộ, ngành.

Chương trình kỳ họp có nội dung bố trí còn chưa hợp lý, cần nghiên cứu cách thức bố trí sắp xếp, điều chỉnh chương trình phù hợp, linh hoạt theo từng nội dung và diễn biến thực tế của kỳ họp.

“Một số nội dung giải trình, tiếp thu chưa thỏa đáng. Việc xin ý kiến biểu quyết từng nội dung, điều khoản chưa khoa học, còn mang tính hình thức. Việc tổng hợp, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội đôi khi còn chậm, chưa đầy đủ; một số tài liệu gửi đến các vị đại biểu Quốc hội chậm”, ông Phúc nói.

Phạm Thịnh
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN