Tổng Kiểm toán tranh luận với Bộ trưởng Tài chính quanh khoản truy thu thuế hàng trăm tỷ đồng của Unilever

Kinh tếThứ Sáu, 24/05/2019 14:09:00 +07:00

Giống như trong kỳ họp thứ 6, Tổng Kiểm toán tiếp tục tranh luận với Bộ trưởng Tài chính quanh khoản truy thu thuế hàng trăm tỷ đồng của Unilever.

Trong buổi thảo luận về Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) sáng nay (24/5), Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc tiếp tục tranh luận với Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng xung quanh quy định về kiến nghị của cơ quan kiểm toán Nhà nước liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, trong đó có trường hợp cơ quan Kiểm toán Nhà nước không trực tiếp kiểm toán đối với người nộp thuế mà thực hiện kiểm toán tại cơ quan quản lý thuế.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, cách đây 2 tuần, theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ có chủ trì họp với Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ có liên quan để bàn phương án xử lý kết luận của Kiểm toán và Thanh tra tại Samico và Unilever.

ho_duc_phoc_dinh_tien_dung_jjwr

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. 

"Ví dụ, Unilever là Kiểm toán đưa số liệu ban đầu là truy thu 870 tỷ đồng, lần thứ 2 là hơn 500 tỷ, lần thứ 3 là hơn 300 tỷ. Bây giờ chúng tôi thống nhất báo cáo Thủ tướng nói người ta đã đồng ý hơn 300 rồi thì cứ nộp hơn 300 tỷ còn lại tiếp tục đối chiếu. Nếu trường hợp này chúng tôi ra ngay quyết định truy thu 872 tỷ thì người ta kiện cơ quan Thuế, ra Tòa thì cơ quan Thuế phải giải trình", ông Dũng nói.

Tranh luận với Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc "xin giải trình rõ thêm ý kiến của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng về Unilever để Quốc hội hiểu, không thì nói Kiểm toán Nhà nước kết luận không đúng".

Theo ông Phớc, Thanh tra của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thanh tra Unilever và kiến nghị truy thu 383 tỷ đồng. Unilever nộp 383 tỷ đồng.

Sau đó Kiểm toán Nhà nước vào kiểm tra lại hồ sơ thì ngoài truy thu 383 tỷ đồng này còn kiến nghị truy thu 882 tỷ đồng. Sau đó yêu cầu đoàn thanh tra của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh giải trình tại sao lại thu 383 tỷ đồng.

Đoàn thanh tra giải trình là do điều kiện cuối năm nên đoàn thanh tra căn cứ vào số liệu do công ty tự tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động đầu tư mở rộng không được ưu đãi thuế trong giai đoạn 2009-2013 để kiến nghị truy thu chứ chưa kiểm tra, rà soát các hồ sơ, tài liệu liên quan của doanh nghiệp.

"Chúng tôi khẳng định việc chúng tôi kiến nghị 882 tỷ đồng là đúng và đoàn thanh tra thuế làm không đúng. Sau 8 tháng, Unilever mới có khiếu nại. Chúng tôi mời Tổng cục Thuế và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cùng làm việc với Unilever, họ cung cấp thêm hồ sơ và xác định hồ sơ, hồ sơ đó chưa được giám định, chúng tôi chỉ căn cứ vào hồ sơ họ cung cấp, như vậy kết luận là 575 tỷ. Sau đó có bà Phó Tổng giám đốc của Unilever sang làm việc với Kiểm toán Nhà nước, Tổng cục Thuế và Cục Thuế tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước, họ chấp nhận là 384 tỷ đồng là có nộp nhưng kiến nghị không nộp chậm.

Chúng tôi bàn với Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính là họ chấp nhận 384 tỷ thì họ cứ nộp đi còn lại hồ sơ giải trình thì nên bổ sung sau, ý kiến như vậy để Quốc hội hiểu không lại bảo kiểm toán làm không chính xác lúc số này lúc số kia", ông Phớc kết lại.

Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, khi cơ quan kiểm toán, thanh tra vào cơ quan thuế thì cơ quan thuế chịu trách nhiệm giải trình. Khi kiểm tra hồ sơ nộp thuế tại cơ quan thuế thì cơ quan này phải cử cán bộ làm việc với thanh tra, kiểm toán, chịu trách nhiệm phối hợp, cung cấp hồ sơ, giải trình và phản biện.

“Do đó, khi lập biên bản rồi thì điều đó có nghĩa cơ quan thuế đã cùng Kiểm toán làm nên cơ quan thuế phải thực hiện kết luận của Kiểm toán, của Thanh tra, ra quyết định để người nộp thuế thực hiện. Lúc đó người nộp thuế không đồng ý thì kiện quyết định của cơ quan thuế là đúng rồi.

Còn kiểm toán cũng chịu trách nhiệm về kết luận của mình và cơ quan thuế có quyền đồng ý hoặc không đồng ý với cơ quan kiểm toán bởi quyền lực Nhà nước là thống nhất, chỉ phân công cho từng cơ quan thực hiện cho nên các cơ quan quản lý Nhà nước nên nhẹ nhàng với nhau, chúng ta làm vì trách nhiệm với đất nước và sự phát triển của đất nước” – ông Hồ Đức Phớc kết lại.

Nhạc Dương
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !