Tổng kết 4 năm học và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

Ngày 12/12, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị toàn quốc tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chụp ảnh lưu niệm với một số đại biểu. Ảnh: Chinhphu.vn 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (CVĐ); Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ… cùng hơn 600 đại biểu là những tấm gương tiêu biểu thực hiện CVĐ dự hội nghị.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư khẳng định CVĐ bước đầu đã đạt được kết quả quan trọng, làm cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
CVĐ đã tạo được sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ trong toàn xã hội; góp phần từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.
CVĐ đã chuyển biến rõ nét về nhận thức trong Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh được cả xã hội coi đó là những phẩm chất tiêu biểu của con người Việt Nam.
4 năm qua, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể, đơn vị, cá nhân trong mọi miền Tổ quốc đã tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 67 tập thể đã được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 1.012 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ hoan nghênh các tổ chức Đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành, MTTQ và các đoàn thể, địa phương, cùng đồng bào, đồng chí cả nước và đồng bào ở nước ngoài đã nhiệt tình hưởng ứng CVĐ, tạo thành phong trào quần chúng sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực trong các phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tổng Bí thư đánh giá, cách đây hơn 4 năm, tại lễ kỷ niệm lần thứ 77 ngày thành lập Đảng (3/2/2007), Đảng ta đã phát động toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Đây là một quyết định đúng đắn, cần thiết, là sự tương hợp hài hòa giữa ý đảng lòng dân, thể hiện tình cảm kính trọng, biết ơn sâu sắc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đối với Bác Hồ muôn vàn kính yêu, nguyện kế thừa, phát huy di sản tư tưởng, tấm gương đạo đức vô giá mà Người để lại.
CVĐ đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các bộ, ngành từ Trung ương đến các địa phương và toàn xã hội.
Qua 4 năm thực hiện, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về vị trí, vai trò của đạo đức đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. 
CVĐ đã góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao phẩm chất, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Ý thức và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng cao. Mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân được tăng cường. Nội dung cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, chống lãng phí, tham ô, chống thói quan liêu, vô trách nhiệm được nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả.
Tổng Bí thư khẳng định, những thành tích đạt được của đất nước, của mỗi ngành, của mỗi địa phương, cơ quan đơn vị trong 4 năm qua có sự đóng góp quan trọng của CVĐ. Đây là một thực tế, một điều cần được khẳng định. Tuy không thống kê, lượng hóa đầy đủ kết quả của CVĐ song xét trên tổng thể, những chuyển biến, tiến bộ từ mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị đến sự phát triển chung của mỗi ngành, lĩnh vực, của cả nước đã nói lên giá trị to lớn và hiệu quả thiết thực của CVĐ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, qua tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ, chúng ta có đủ cơ sở thực tiễn và lý luận để báo cáo với Đại hội lần thứ XI của Đảng tiếp tục đẩy mạnh, đưa CVĐ thành hoạt động thường xuyên của cán bộ, đảng viên, của các chi bộ, tổ chức Đảng.
Theo Chinhphu.vn/Báo điện tử Đảng Cộng sản
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN