Tổng doanh thu của PVN 6 tháng đầu năm đạt 247,1 nghìn tỷ đồng

(VTC News) - Theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 của Tập đoàn dầu khí Việt Nam(PVN), doanh thu đạt được là 247,1 nghỉn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 13,1 nghìn tỷ đồng.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm 2017. Trong đó, công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra và tìm ra được  01 túi dầu khí mới; đưa công trình giàn Thỏ Trắng 3 vào khai thác từ ngày 07/5.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu 6 tháng đầu năm đạt 13,15 triệu tấn, vượt 0,2% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 51% kế hoạch năm.

Tong doanh thu cua PVN 6 thang dau nam dat 247,1 nghin ty dong hinh anh 1

Tổng doanh thu của PVN 6 tháng đầu năm đạt 247,1 nghìn tỷ đồng.

Sản xuất điện 6 tháng đầu năm đạt 11,11 tỷ kWh, bằng 55,2% kế hoạch năm. Sản xuất đạm 6 tháng đạt 909 nghìn tấn, vượt 8,8% kế hoạch 6 tháng và bằng 59,8% kế hoạch năm.

Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 2,99 triệu tấn, vượt 19% kế hoạch 6 tháng và bằng 44% kế hoạch năm.    

Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu từ 2- 19% so với kế hoạch 6 tháng đề ra; sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 141 nghìn tấn so với kế hoạch - góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Công tác an toàn trên các công trường/nhà máy được các nhà thầu dầu khí, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, không có sự cố nào xảy ra; tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường.

Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn (tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước) đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, cụ thể: doanh thu toàn Tập đoàn vượt 15,0% kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016; nộp ngân sách nhà nước vượt 14% kế hoạch, tăng 9,0% so với cùng kỳ năm 2016.

Tong doanh thu cua PVN 6 thang dau nam dat 247,1 nghin ty dong hinh anh 2

Nhà máy xử lý dầu khí.

Nguyên nhân là các chỉ tiêu sản xuất đều hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đề ra và giá dầu thô 6 tháng năm 2017 tăng 8,8% so với mức giá kế hoạch (đạt 54,4USD/thùng/mức giá kế hoạch là 50USD/thùng).

Để khai thác tối đa các thuận lợi hiện có và thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục, hạn chế các khó khăn nêu trên; trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm như trên và tình hình thực tế hiện nay, dự báo giá dầu trung bình 6 tháng cuối năm dao động ở mức 46-50USD/thùng và giá dầu trung bình cả năm 2017 dự báo đạt 50USD/thùng.

Video: Điểm lại những dự án thua lỗ nghìn tỷ của PVN

Trong thời gian tới, lãnh đạo Tập doàn sẽ chỉ đạo, đôn đốc và thường xuyên kiểm tra các đơn vị thành viên tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 1718/CTr- DKVN ngày 23/3/2017 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ.

Theo đó, sẽ kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dầu khí và triển khai công tác điều tra cơ bản trên biển Đông. Tiếp tục lựa chọn, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm thăm dò thẩm lượng năm 2017.

Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về khai thác dầu khí, phấn đấu cả năm khai thác đạt 13,28 triệu tấn dầu thô trong nước và 10,61 tỷ m3 khí theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương.

Tiếp tục bám sát diễn biến giá dầu trong thời gian tới để có các giải pháp kịp thời ứng phó với những biến động của giá dầu từng thời điểm.

Tong doanh thu cua PVN 6 thang dau nam dat 247,1 nghin ty dong hinh anh 3

Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về khai thác dầu khí, phấn đấu cả năm khai thác đạt 13,28 triệu tấn dầu thô trong nước và 10,61 tỷ m3 khí theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương. 

Kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí. Tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư, ưu tiên vốn cho các dự án hoàn thành trong năm 2017.

Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng. Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan (Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các bộ/ngành liên quan khác) trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, góp phần tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên biển Đông.

Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Tập đoàn, chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

>>> Đọc thêm: PVN sẽ xử lý các dự án chưa hiệu quả thế nào?

P.V
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU