Tổng cục thuế

Tổng cục Thuế giám sát chặt các hồ sơ hoàn thuế

(VTC News) - Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các địa phương yêu cầu gửi hồ sơ hoàn thuế về Tổng cục Thuế.

Kể từ ngày 12/7 đến trước ngày 13/8/2016 (ngày Thông tư số 99/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành), các cục thuế phải gửi hồ sơ hoàn thuế về Tổng cục Thuế để thực hiện giám sát.

Tong cuc Thue giam sat chat cac ho so hoan thue hinh anh 1

 

Các hồ sơ hoàn thuế mà cục thuế phải gửi bao gồm: Hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước- hoàn thuế sau (theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC); hồ sơ hoàn thuế không thuộc diện hoàn thuế trước- kiểm tra sau (hậu kiểm- quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 106 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế).

Với những hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hậu kiểm, phải thực hiện kiểm tra sau hoàn trong thời hạn một năm, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế.

Thu Thủy
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN