Tổng Bí thư phê bình thói nói nhiều làm ít, trái với đường lối

Thời sựThứ Ba, 19/04/2016 04:05:00 +07:00

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phê bình tình trạng nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, nói trái với khuynh hướng và đường lối Nghị quyết của Đảng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phê bình tình trạng nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, nói trái với khuynh hướng và đường lối Nghị quyết của Đảng.

Sáng 19/4, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị sẽ được diễn ra trong hai ngày, từ 19 – 20/4, với sự tham dự của gần 1.400 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Ảnh: VGP.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Ảnh: VGP. 

Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, việc tổ chức hội nghị được thực hiện với tinh thần đổi mới, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Quá trình học tập, quán triệt nghị quyết phải gắn với việc đấu tranh phê phán nhận thức lệch lạc; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; phê phán phản bác thông tin, quan điểm sai trái... Qua đó, nâng cao nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ nghe giới thiệu, nghiên cứu 3 chuyên đề, cụ thể:

Chuyên đề về những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng, do Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh truyền đạt.

Chuyên đề báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” do Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính truyền đạt.

Chuyên đề báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc truyền đạt.

Video: Tổng bí thư phát biểu phát biểu nhân 85 năm ngày thành lập Đảng  


Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, điểm nổi bật trong nội dung văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, điều quan trọng lúc này là đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, làm sao khắc phục được tình trạng nghị quyết thì đúng, hay nhưng lại chậm đi vào cuộc sống. Làm sao phải khắc phục tình trạng nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, nói trái với khuynh hướng và đường lối Nghị quyết của Đảng, ngẫu hứng nói theo ý cá nhân.

Tổng Bí thư cũng lưu ý cần quán triệt sâu sắc việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị  sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến từ nhận thức, thống nhất lý trí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành.

“Công tác học tập, quán triệt Nghị quyết phải góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.


Nguồn: Tiền Phong
Bình luận
vtc.vn