Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước: Người dân phấn khởi, tin tưởng

(VTC News) - Người dân cho rằng việc Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất 100% việc giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với tình hình chung.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO