Tổng Bí Thư: Lập trường chủ quyền biển đảo Việt Nam là không thay đổi và không thể thay đổi

VideoThứ Năm, 19/06/2014 10:34:00 +07:00

(VTC News) - Tiếp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam

(VTC News) - Tiếp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, lập trường về chủ quyền biển đảo là không thay đổi và không thể thay đổi.

Xem clip:

VTC1

Vũ Nguyên
Bình luận
vtc.vn