Tổng Bí thư: Không thể không kỷ luật, xử một người để cứu muôn người

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta rất nhân văn, nhân đạo, nhân tình, nhưng không thể không kỷ luật, xử một người để cứu muôn người.

Ngày 24/2, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng nêu rõ, nhiệm vụ của Hội nghị là kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng năm 2016, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đồng thời bàn biện pháp khắc phục, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2017.

Tong Bi thu: Khong the khong ky luat, xu mot nguoi de cuu muon nguoi hinh anh 1

Các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. (Ảnh: TTXVN)

Kiểm tra gần 10 vạn tổ chức đảng

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, dân chủ thẳng thắn trao đổi, tập trung đánh giá chính xác, khách quan, đúng mức kết quả, thành tựu công tác kiểm tra của Đảng trong năm qua, nhất là những mô hình, cách làm mới; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, vướng mắc; dự báo những nhân tố, vấn đề tác động đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; xác định nhiệm vụ, đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, trọng tâm là thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Theo Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, năm 2016, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra gần 10 vạn tổ chức đảng và hơn 4 vạn đảng viên; giám sát hơn 3 vạn tổ chức đảng và hơn 10 vạn đảng viên; thi hành kỷ luật gần 150 tổ chức đảng và hơn 12 ngàn đảng viên…

Những nỗ lực, cố gắng không ngừng của ngành kiểm tra Đảng bước đầu đã góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng; đã kiểm tra, xử lý kịp thời những đảng viên có dấu hiệu tham nhũng; có hình thức xử lý các tổ chức đảng và đảng viên không chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng.

Cơ quan kiểm tra của Đảng đã phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng của Nhà nước để kiểm tra, giám sát, phát hiện xử lý và công khai kết quả xử lý những tổ chức, cán bộ, đảng viên có vi phạm.

Điểm sáng nổi bật của năm 2016 là Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vào cuộc rất tích cực, quyết liệt, có nhiều việc làm và làm được nhiều việc có kết quả rõ rệt, được dư luận đồng tình, đánh giá cao.

Sự phối hợp giữa các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhịp nhàng, chặt chẽ, kịp thời, có hiệu quả và cho thêm những bài học kinh nghiệm quí.

Đó là phải lựa chọn vấn đề đúng, kiểm tra, phát hiện để xử lý, có bước đi, cách làm đúng, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan, làm đến cùng, công khai trên báo chí, việc gì cơ chế, chính sách, luật pháp còn thiếu thì bổ sung… 

Phải rất nhạy bén, tinh ý, đừng vô cảm

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm hết sức quan trọng của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng ở các cấp.

Cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng.

Kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Kiểm tra là một chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng; lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo. 

Tổng Bí thư nêu rõ: Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng là để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thiếu gương mẫu trong cuộc sống với mục đích "trị bệnh cứu người"; đồng thời, kiên quyết xử lý những tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, đến sự phát triển của đất nước. Chúng ta rất nhân văn, nhân đạo, nhân tình, nhưng không thể không kỷ luật, xử một người để cứu muôn người. 

Tổng Bí thư yêu cầu qua kiểm tra, thanh tra mà phát hiện, qua báo chí, qua công luận, qua tố giác của quần chúng mà chủ động tổ chức kiểm tra, phải rất nhạy bén, tinh ý, đừng vô cảm. Các địa phương phải làm mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa; tránh tình trạng "trông chờ, nghe ngóng", "nặng trên, nhẹ dưới", chú ý các khâu, lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực. 

Tổng Bí thư đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải có hình thức thích hợp để tăng cường chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật các tổ chức, đảng viên ở cấp huyện và cơ sở khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, tránh tình trạng bao che sai phạm của các địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ động phối hợp chặt chẽ, thực sự hiệu quả với các cơ quan tư pháp, thanh tra, kiểm toán trong thực hiện nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ xem xét, kiểm tra, giám sát các vụ việc với tinh thần quyết tâm cao, kiên quyết bảo vệ cái đúng, không khoan nhượng với những hành vi vi phạm kỷ luật đảng. 

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới hết sức nặng nề. Cán bộ kiểm tra luôn phải đối mặt, đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực của đồng chí, đồng đội và cả những người thân; luôn phải đấu tranh với chính mình để không phạm phải những cám dỗ đời thường.

Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải nắm vững nguyên tắc, cơ chế, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước để thực thi nhiệm vụ với động cơ trong sáng, không vì lợi ích cá nhân, không làm liều, làm ẩu, kết luận kiểm tra phải rõ ràng, nghiêm minh, thuyết phục, phải có dũng khí đấu tranh, thật sự công tâm, khách quan, chính trực và hơn ai hết, phải liêm, phải sạch.

Không liêm, không sạch thì không nói được người khác, không kiểm tra, giám sát, không kỷ luật được người khác.

Cán bộ kiểm tra phải gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phải chống tiêu cực ngay trong những cơ quan và những người làm nhiệm vụ chống tiêu cực. 

“Thực tiễn đang đòi hỏi chúng ta phải hành động, nói phải đi đôi với làm, không nói lý thuyết, đạo lý chung chung”, Tổng Bí thư tin tưởng, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan, sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng được đòi hỏi của Đảng, nhân dân và đất nước.

>>> Đọc thêm: Chủ tịch nước: Tập trung xử lý tội phạm tham nhũng, hình sự

Video: Cách chức ông Vũ Huy Hoàng: 'Về hưu không phải là hạ cánh an toàn'

Báo điện tử VTC News cập nhật liên tục NHANH NHẤT Tin tức 24h hôm nay - Tin tức Thể Thao - Phóng sự khám phá - Chính trị Xã Hội cực NÓNG. Cập nhật Tin tức World Cup 2018 mới nhất. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@vtc.gov.vn.
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU
BIDV Vietinbank Vinamilk Benh vien da khoa Phu Tho Borona
BIDV Vietinbank Vinamilk Him Lam Venesa