Tổng Bí thư: 'Không phải cứ đi luân chuyển là để lên cao hơn'

Phát biểu tại cuộc họp với Bộ Chính trị ngày 8/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập đến những bất cập trong việc luân chuyển cán bộ.

Nguồn: VTV

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO