Tổng Bí thư: 'Không phải cứ đi luân chuyển là để lên cao hơn'

Phát biểu tại cuộc họp với Bộ Chính trị ngày 8/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập đến những bất cập trong việc luân chuyển cán bộ.

Nguồn: VTV

Bình luận

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế

Góc thư giãn

Truyền hình thể thao