Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Công tác nhân sự làm đến đâu phải chắc đến đó

Chính trịThứ Năm, 19/03/2020 16:00:00 +07:00
(VTC News) -

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, công tác nhân sự phải được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, bảo đảm thật sự dân chủ, công tâm, làm đến đâu chắc đến đó.

Sáng nay (19/3), tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Tại cuộc họp, Tiểu ban nghe Tổ giúp việc trình bày Báo cáo về tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Sau khi nghe các thành viên Tiểu ban thảo luận, cho ý kiến về nội dung các báo cáo, phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban hoan nghênh, đánh giá cao Tổ giúp việc, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan có liên quan, trong thời gian ngắn đã tích cực chuẩn bị với tinh thần nghiêm túc, kỹ lưỡng, khoa học các Tờ trình và Báo cáo để Tiểu ban cho ý kiến tại cuộc họp này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Công tác nhân sự làm đến đâu phải chắc đến đó - 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Tiểu ban cơ bản tán thành các nội dung nêu trong Tờ trình và Báo cáo về tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII, đánh giá ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, một số kinh nghiệm rút ra từ công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XII. Đây là cơ sở rất quan trọng để xây dựng Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Nhấn mạnh vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nhân sự Đại hội, cho rằng đây là nhân tố bảo đảm cho thành công của Đại hội, cũng như việc triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội đề ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, công tác nhân sự Đại hội rất nặng nề, đòi hỏi Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cả hệ thống chính trị phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, với quyết tâm, nỗ lực rất lớn, có cách làm thật sự công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích quốc gia dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, để làm tốt công tác nhân sự Đại hội cần xác định rõ đây không chỉ là nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương mà là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Phải làm tốt công tác nhân sự từ Đại hội đảng bộ các cấp để góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng. Từng cơ quan, địa phương, từng cán bộ trực tiếp tham gia vào công tác chuẩn bị phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của mình, toàn tâm, toàn ý lo cho công việc chung.

Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, bảo đảm thật sự dân chủ, công tâm, trong sáng, khách quan. Cách làm phải thận trọng, làm từng khâu, từng công đoạn, theo một quy trình chặt chẽ, làm đến đâu, chắc đến đó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các thành viên Tiểu ban Nhân sự và Tổ giúp việc của Tiểu ban phải nắm chắc, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, chế độ, quy chế và lề lối làm việc; yêu cầu Tổ giúp việc khẩn trương tiếp thu ý kiến của Tiểu ban, hoàn thiện, nâng cao chất lượng của các tờ trình và báo cáo để chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến trước khi lấy ý kiến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.

 

Xuân Dần(Nguồn: VOV)
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !