• Zalo

Tờ phiếu bảo hành: Có thể bạn đang 'ném tiền qua cửa sổ' khi không biết tận dụng

Doanh nghiệp vì người tiêu dùngThứ Ba, 02/11/2021 16:04:00 +07:00
(VTC News) -

Hiện nay, việc thực hiện quyền lợi người tiêu dùng còn nhiều hạn chế, trong đó vấn đề bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện được nhiều người quan tâm.

Chúng ta khi đi mua hàng, đặc biệt là các loại máy móc thiết bị và dụng cụ điện tử, sẽ được kèm theo một tờ phiếu bảo hành. Lá phiếu này có nhiều lợi ích tuyệt vời đảm bảo cho người tiêu dùng có thể sử dụng trong trường hợp hàng hóa bị hỏng hóc.

Tuy nhiên, nhiều người lại không quan tâm đến "món quà" đi kèm sản phẩm này, mà có thể vứt đi sau khi mua hàng về nhà. Điều này cũng giống như bạn đang "vứt tiền qua cửa sổ" nếu máy móc thiết bị của bạn bị hỏng, cần đi sửa dịch vụ ở bên ngoài.

Thực tế, trách nhiệm bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong vấn đề sửa chữa, thay thế hoặc hoàn trả hàng hóa, linh kiện, phụ kiện cho người tiêu dùng trong trường hợp hàng hóa, linh kiện, phụ kiện đó được các bên thỏa thuận bảo hành hoặc bắt buộc bảo hành theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, theo Điều 21 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 trách nhiệm bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện quy định:

Hàng hóa, linh kiện, phụ kiện được bảo hành theo thỏa thuận của các bên hoặc bắt buộc bảo hành theo quy định của pháp luật. Trường hợp hàng hóa, linh kiện, phụ kiện được bảo hành, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có trách nhiệm:

Tờ phiếu bảo hành: Có thể bạn đang 'ném tiền qua cửa sổ' khi không biết tận dụng - 1

(Ảnh minh họa)

Một là, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện do mình cung cấp.

Hai là, cung cấp cho người tiêu dùng giấy tiếp nhận bảo hành, trong đó ghi rõ thời gian thực hiện bảo hành. Thời gian thực hiện bảo hành không tính vào thời hạn bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện.

Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa thay thế linh kiện, phụ kiện hoặc đổi hàng hóa mới thì thời hạn bảo hành linh kiện, phụ kiện hoặc hàng hóa đó được tính từ thời điểm thay thế linh kiện, phụ kiện hoặc đổi hàng hóa mới.

Ba là, cung cấp cho người tiêu dùng hàng hóa, linh kiện, phụ kiện tương tự để sử dụng tạm thời hoặc có hình thức giải quyết khác được người tiêu dùng chấp nhận trong thời gian thực hiện bảo hành.

Bốn là, đổi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện mới tương tự hoặc thu hồi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện và trả lại tiền cho người tiêu dùng trong trường hợp hết thời gian thực hiện bảo hành mà không sửa chữa được hoặc không khắc phục được lỗi.

Năm là, đổi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện mới tương tự hoặc thu hồi hàng hóa và trả lại tiền cho người tiêu dùng trong trường hợp đã thực hiện bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện từ ba lần trở lên trong thời hạn bảo hành mà vẫn không khắc phục được lỗi.

Sáu là, chịu chi phí sửa chữa, vận chuyển hàng hóa, linh kiện, phụ kiện đến nơi bảo hành và từ nơi bảo hành đến nơi cư trú của người tiêu dùng.

Cuối cùng, bảy là, chịu trách nhiệm về việc bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện cho người tiêu dùng cả trong trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc bảo hành.

Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !