• Zalo

Tổ công tác của Thủ tướng: Ninh Bình tinh giản biên chế còn chậm

Thời sự Thứ Sáu, 29/06/2018 17:08:00 +07:00

Tổ công tác của Thủ tướng đề nghị tỉnh Ninh Bình cần đẩy mạnh tiến độ tinh giản biên chế trong bộ máy hành chính của tỉnh.

Tổ công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Tổ trưởng có buổi làm việc với tỉnh Ninh Bình về việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ tại tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Tổ công tác cho rằng còn một số vần đề tỉnh Ninh Bình thực hiện chưa tốt hoặc cần làm rõ, cần bổ sung vào báo cáo.

Ninh Binh

 Tổ công tác của Thủ tướng nhận xét, hiện nay, việc tinh giản biên chế của tỉnh Ninh Bình còn chậm. (Ảnh: VGP)

Về tuyển dụng công chức và viên chức cần xác định điều kiện, tiêu chuẩn cho phù hợp với tình hình thực tế và đúng với quy định pháp luật. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, Tổ trưởng công tác đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, kiểm tra lại những trường hợp thiếu điều kiện, tiêu chuẩn hoặc không đúng trình tự, thủ tục phải nghiêm túc xử lý.

Ninh Bình là một trong 14 Bộ, ngành và 22 địa phương thực hiện thí điểm việc thi tuyển lãnh đạo, quản lý, tuy nhiên việc triển khai chưa được quyết liệt và đầy đủ.

Về công tác xử lý trách nhiệm sau kết luận thanh tra, UBND tỉnh mới đưa vào báo cáo 2 kết luận, còn một kết luận chưa được nêu trong báo cáo. Đặc biệt, vấn đề nổi cộm hiện nay là tình hình quản lý, sử dụng đất và tài sản công cũng cần có báo cáo đánh giá, làm rõ quy trình cho thuê, sử dụng.

Tổ trưởng công tác đề nghị UBND tỉnh quan tâm triển khai, xây dựng quy chế tiếp cận thông tin của cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật tiếp cận thông tin có hiệu lực từ ngày 1/7, tránh tình trạng khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến cung cấp thông tin.

Báo cáo, giải trình làm rõ thêm các vấn đề thành viên Tổ công tác nêu ra, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và các Sở, ngành đã tiếp thu, giải trình các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động; vần đề bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; tinh giản biên chế; chính sách thu hút; xử lý kết luận sau thanh tra…

Đồng thời, tỉnh cũng kiến nghị, đề xuất và mong muốn được giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ninh Bình.

Về biên chế sử dụng vượt chỉ tiêu trong các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ trưởng đề nghị tỉnh chủ động xử lý dứt điểm hoặc chuyển sang tự chủ hoàn toàn.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cần có kế hoạch đẩy mạnh việc tinh giản biên chế theo lộ trình, hiện nay, việc tinh giản biên chế của tỉnh còn chậm, phấn đấu đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đối với công chức và viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Khẩn trương xây dựng đề án xác định vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tổ trưởng công tác đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát, xử lý các quy định về tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm chưa đúng quy định hiện hành.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến thành viên Tổ công tác để tổng hợp báo cáo, trình Chính phủ trong phiên họp thường kỳ tháng 6.

Về tinh giản biên chế, UBND tỉnh đã thực hiện tinh giản 84 biên chế công chức (năm 2015 tinh giản 32 biên chế, năm 2017 là 27 biên chế; năm 2018 là 28 biên chế); đã tinh giản 1.139 biên chế sự nghiệp và 14 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

Thực hiện việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy theo sự điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, số lượng các phòng, Chi cục, đơn vị trực thuộc Sở đã giảm 6 phòng và sáp nhập một số phòng vào một số Chi cục thuộc Sở NN-PTNT.

Việc sắp xếp, kiện toàn, sáp nhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập cũng đã thực hiện có hiệu quả: Đã thu gọn 27 đầu mối (từ 35 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xuống còn 8 Ban trực thuộc UBND cấp huyện) và giảm 16 đơn vị sự nghiệp công lập.

Công tác tuyển dụng công chức, viên chức, từ tháng 6/2012 đến nay, đã tuyển dụng 19 công chức, 6.405 viên chức, trong đó có 799 viên chức tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh. Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức, từ tháng 6/2012 đến nay đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho 2.943 lượt lãnh đạo quản lý…

Lưu Thủy
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin