Tổ chức hội thảo quốc tế phải xin ý kiến địa phương

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.


Nội dung Quyết định ghi rõ: Về thẩm quyền, Thủ tướng cho phép tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế cấp cao, thành viên tham dự là người đứng đầu hoặc quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên của các nước, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế; các hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung liên quan đến các vấn đề chính trị, an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, biên giới lãnh thổ thuộc phạm vi bí mật Nhà nước. Thủ trưởng các cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của cơ quan, địa phương mình.

Các cơ quan, tổ chức Việt Nam khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế phải thực hiện đúng quy trình: Lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, địa phương liên quan (cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị); có tờ trình kèm theo đề án tổ chức trình Thủ tướng Chính phủ, hoặc Thủ trưởng cơ quan trung ương, địa phương phê duyệt; thời hạn trình ít nhất 20 ngày trước ngày dự kiến tổ chức. Trong phạm vi 15 ngày kể từ khi kết thúc hội nghị, hội thảo, tóm tắt kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ, hoặc Thủ trưởng cơ quan Trung ương, địa phương.

Theo TTXVN

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN