Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL: Tôi không muốn con xem cảnh nam giả nữ trong gameshow

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL: Tôi không muốn con xem cảnh nam giả nữ trong gameshow

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL: Tôi không kỳ thị những bài học về tình dục, giới tính nhưng không muốn con mình xem những cảnh nam giả nữ đang bị quá liều lượng.
Xem tiếp
‘Sao không đặt câu hỏi, vì sao ta hay bị ngoại xâm đe dọa?’

‘Sao không đặt câu hỏi, vì sao ta hay bị ngoại xâm đe dọa?’

(VTC News) - mạnh hay yếu, đằng sau nó là sự bảo lãnh văn hóa, GS Trần Ngọc Vương nói đã bao giờ ta đặt câu hỏi vì sao chúng ta hay bị ngoại xâm đe dọa.
Xem tiếp
Sử gia Dương Trung Quốc: Suy thoái văn hóa chạm ngưỡng, đẩy dân tộc đến hiểm họa khôn lường

Sử gia Dương Trung Quốc: Suy thoái văn hóa chạm ngưỡng, đẩy dân tộc đến hiểm họa khôn lường

Sử gia Dương Trung Quốc nói với thực trạng văn hóa hiện nay, sự suy thoái sẽ chạm ngưỡng và đẩy dân tộc này đến những hiểm họa khôn lường.
Xem tiếp

Tình trạng suy thoái văn hóa đẩy dân tộc đến hiểm họa khôn lường