• Zalo

Chuyển đổi ĐH dân lập sang tư thục

Tin tức - Sự kiện Chủ Nhật, 18/07/2010 09:03:00 +07:00

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa ký ban hành thông tư quy định nội dung, trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình tư thục.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận vừa ký ban hành thông tư quy định nội dung, trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày  01/9/2010.

 

Việc chuyển đổi phải tuân thủ theo nguyên tắc quy định tại Điều 3 của Quyết định số 122/2006/QĐ-TTg, các quy định về nội dung, hồ sơ, trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Theo đó, 1 trong những trách nhiệm của trường trường ĐH tư thục sau khi được chuyển đổi là duy trì mức đóng học phí của người học như trường ĐH dân lập đã quy định cho đến kết thúc học kỳ hoặc kết thúc năm học. Trong học kỳ hoặc năm học tiếp theo, nhà trường quy định mức đóng học phí theo quy định của pháp luật và thông báo công khai trước cho người học biết.

Cùng với đó, trường ĐH tư thục phải có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các cam kết pháp lý trước đây của trường ĐH dân lập với các tổ chức, đơn vị, cá nhân về các khoản nợ, tài chính, tài sản, hợp đồng lao động, quyền và nghĩa vụ đối với người học và xây dựng phát triển trường như đã cam kết tại đề án thành lập trường.

Đồng thời, trường ĐH dân lập có trách nhiệm thông báo kế hoạch chuyển đổi cho người học, cán bộ và giảng viên của nhà trường biết để đảm bảo sự hoạt động bình thường của nhà trường trong và sau khi quá trình chuyển đổi kết thúc. Việc chuyển đổi không được gây gián đoạn cho quá trình học tập của người học.

Hồ sơ chuyển đổi từ ĐH dân lập sang ĐH tư thục bao gồm: Tờ trình chuyển đổi trường ĐH dân lập sang trường ĐH tư thục do Chủ tịch HĐQT trường ĐH dừn lập ký; Nghị quyết của HĐQT trường ĐH dân lập về việc chuyển đổi trường ĐH dân lập sang trường ĐH tư thục; Nghị quyết của HĐQT trường ĐH dân lập về việc công nhận danh sách tổ chức, cá nhân góp vốn, xác định vốn điều lệ, giá trị mỗi cổ phần, số lượng cổ phần; Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và danh sách các cổ đông phổ thông; Đề án chuyển đổi trường ĐH dân lập sang trường ĐH tư thục; Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐH tư thục đó được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Biờn bản và kết quả bầu HĐQT và Ban kiểm soát trường ĐH tư thục của Đại hội đồng cổ đông. Báo cáo kiểm toán tài chính, kiểm kê tài sản và hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ GD&ĐT xem xét đề án chuyển đổi, trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định chuyển đổi loại hình trường.

Việc giám sát việc chuyển đổi sẽ do Bộ GD&ĐT phối hợp với các địa phương nơi trường đại học dân lập đặt trụ sở và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện.

Trong quá trình chuyển đổi, nếu có vướng mắc, nhà trường kịp thời báo cáo Bộ GD&ĐT để được hướng dẫn xử lý.

Theo GD&TĐ

Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục