Tiếp theo:Nâng cao năng suất chất lượng - 'Đòn bẩy' cho doanh nghiệp phát triển bền vững

Tín ngưỡng mo mường

Video05:56 04/12/2022

Mo Mường là một di sản văn hóa tiêu biểu của người dân tộc Mường được thực hành trong các nghi lễ gắn với đời sống tín ngưỡng, sinh đẻ, trưởng thành, kết hôn…

VTC News - VOV Live
Bình luận
vtc.vn
Giấy phép cấp lại số 268/GP-BTTTT Ngày 11/07/2013.