Tìm thấy 5 kết quả với từ khóa “

yêu đơn phương

Có thứ tình yêu không bao giờ trọn vẹn

Có thứ tình yêu không bao giờ trọn vẹn

Em xếp lại trong lòng những dòng suy nghĩ, viết tất cả ra để rồi lại cất tất cả vào. Em chẳng còn giận anh, chẳng còn ghét anh, chẳng còn thấy bất công và mệt mỏi, tất cả chỉ để nhẹ lòng mà thôi...