Tìm thấy 7 kết quả với từ khóa “

Yết Kiêu

Yết Kiêu - Dã Tượng: Đôi bạn chiến đấu

Yết Kiêu - Dã Tượng: Đôi bạn chiến đấu

Là bề tôi của Hưng Đạo Vương, Yết Kiêu và Dã Tượng luôn hết lòng với Đại Vương, như với cha anh mình. Hai người rất gắn bó với nhau trong nhiệm vụ bảo vệ chủ tướng.