Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

y học thế giới

Những phát minh y học làm thay đổi thế giới năm 2017

Những phát minh y học làm thay đổi thế giới năm 2017

Tại Hội nghị Sáng kiến y học 2016, tổ chức Cleveland Clinic (CC) Mỹ đã công bố Top 10 thành tựu y tế triển vọng nhất 2017, llà những sáng kiến có thể làm thay đổi thế giới trong tương lai gần, trong đó 7 phát minh dưới đây được xem là nổi trội.