Tìm thấy 12 kết quả với từ khóa “

xuất bản

Tác giả Nhật Linh – làn gió mới cho văn chương đương đại Việt Nam

Tác giả Nhật Linh – làn gió mới cho văn chương đương đại Việt Nam

Là một tác giả trẻ vừa ra mắt tác phẩm văn học thứ ba do Nhà xuất bản Trẻ phát hành, là một người trẻ sớm thành công ở lĩnh vực tư vấn truyền thông, điều hành sản xuất xuất bản, tác giả trẻ Nhật Linh là người có sức ảnh hưởng lớn tới đông đảo độc giả trẻ văn chương đương đại Việt Nam.