Tìm thấy 6 kết quả với từ khóa “

xử lý chất thải

Công nghệ mới xử lý chất thải y tế nguy hại

Công nghệ mới xử lý chất thải y tế nguy hại

Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và đảm bảo an toàn chung, tỉnh Điện Biên đã xây dựng kế hoạch xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm cơ sở y tế và ứng dụng công nghệ xử lý bằng phương pháp tiệt trùng ở nhiệt độ cao kết hợp cắt nghiền