Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

xây nhà ở riêng lẻ

TP.HCM xin bỏ giấy phép cho dân khi xây nhà ở riêng lẻ

TP.HCM xin bỏ giấy phép cho dân khi xây nhà ở riêng lẻ

Nếu muốn xây nhà ở riêng lẻ, người dân chỉ cần hoàn thiện hồ sơ, đăng ký xây dựng dựa trên những chỉ tiêu quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch thì có thể triển khai xây dựng, không nhất thiết phải xin giấy phép xây dựng.