Tìm thấy 1 kết quả với từ khóa “

vừa bơi

Chiếc xe vừa chạy vừa bơi giá 42.000 USD

Chiếc xe vừa chạy vừa bơi giá 42.000 USD

Chiếc Gibbs Quadski là mẫu xe kết hợp giữa mô tô nước và xe vượt địa hình, xe có thể đạt tốc độ 72 km/h và chỉ tốn 5 giây để chuyển tiếp giữa 2 địa hình.