Tìm thấy 12 kết quả với từ khóa “

Vũ Anh Cường

'Mày biết tao là ai không?'

'Mày biết tao là ai không?'

Câu "Mày biết tao là ai không?" đầy phách lối của những kẻ trọc phú hợm hĩnh cứ xuất hiện đâu đó, và ngày càng liên tục trong xã hội hiện đại.