Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

vốn ngoại đổ vào bất động sản

Vốn ngoại ồ ạt đổ vào thị trường bất động sản

Vốn ngoại ồ ạt đổ vào thị trường bất động sản

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng đầu tiên của năm 2018, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó, lĩnh vực kinh doanh bất động sản vẫn giữ vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 77,6 triệu USD, chiếm 6,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.