Tìm thấy 4 kết quả với từ khóa “

vỏ trấu

Xà phòng đen từ vỏ trấu

Xà phòng đen từ vỏ trấu

Mong muốn có thể tạo ra sản phẩm hữu ích đối với con người và góp phần bảo vệ môi trường sống hiện nay, nhóm sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội đã sáng tạo sản phẩm xà phòng đen từ vỏ trấu.