Tìm thấy 105 kết quả với từ khóa “

VNA

Vietnam Airlines báo lỗ ít hơn dự kiến

Vietnam Airlines báo lỗ ít hơn dự kiến

Lỗ hợp nhất dự kiến của VNA năm 2020 ở mức 14.445 tỷ đồng, trong đó số lỗ của công ty mẹ dự kiến ở mức hơn 12.000 tỷ đồng, giảm lỗ 2.420 tỷ đồng so với kế hoạch.