Vilanova - VTC News
Tìm thấy 13 kết quả với từ khóa “

Vilanova

Mourinho: Ước gì Mandela khỏe lại

Mourinho: Ước gì Mandela khỏe lại

Vào lúc này, tôi sẽ ước Vilanova vượt qua căn bệnh ung thư, Nelson Mandela hồi phục sức khỏe, và mọi người trên thế giới cũng không phải chịu cảnh bệnh tật.