Tìm thấy 1 kết quả với từ khóa “

Viện Hàn lâm KHCNVN

Công nghệ mới xử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản và sản xuất phân bón vi lượng

Công nghệ mới xử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản và sản xuất phân bón vi lượng

Nhóm các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng, Viện Hàn lâm KHCNVN đã triển khai thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm: “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất zeolite Cu2+ dùng trong xử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản và sản xuất phân bón vi lượng” do TS. Lại Thị Kim Dung làm chủ nhiệm.