Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

vì tương lai xanh

Agribank – Vì tương lai xanh

Agribank – Vì tương lai xanh

“Vì tương lai xanh” là mục tiêu xuyên suốt từ nhận thức đến hành động của 40.000 Agribanker thực hiện Chiến lược quốc gia Việt Nam về kinh tế xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.