Tìm thấy 3 kết quả với từ khóa “

VCB - iB@nking

Vietcombank triển khai tính năng đăng ký trích nợ tự động tài khoản (Auto Debit) trên kênh VCB - iB@nking

Vietcombank triển khai tính năng đăng ký trích nợ tự động tài khoản (Auto Debit) trên kênh VCB - iB@nking

Dịch vụ Đăng ký Trích nợ tài khoản tự động (Auto Debit) đã được Vietcombank triển khai phục vụ nhu cầu thanh toán hóa đơn tiền điện trong thời gian qua; theo đó, Quý Khách hàng chỉ phải đến quầy giao dịch đăng ký một lần duy nhất để ủy quyền cho Vietcombank trích nợ tài khoản thanh toán hóa đơn tiền điện phải trả hàng kỳ.