Tìm thấy 1 kết quả với từ khóa “

vay nợ nước ngoài

Công bố ba chủ nợ lớn của Việt Nam

Công bố ba chủ nợ lớn của Việt Nam

Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết Việt Nam đang vay từ ba chủ nợ lớn là Nhật Bản, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á.