Tìm thấy 4 kết quả với từ khóa “

váng sữa

Giá trị dinh dưỡng của sữa chua và váng sữa?

Giá trị dinh dưỡng của sữa chua và váng sữa?

Quan sát của Viện Nghiên cứu Y-Xã hội học trên tổng cộng 30 loại sữa chua ngoại (96-100g/hộp) và sữa chua nội (100g/hộp) và quan sát trên 10 loại váng sữa hiện đang được bán rộng rãi trên thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy thành phần dinh dưỡng được ghi trong bảng dưới đây: