Văn phòng giới thiệu sản phẩm - Cập nhật tin tức mới nhất, video hình anh hot nhất về chủ đề Văn phòng giới thiệu sản phẩm trên VTC News

Tạo điều kiện thương mại hóa sản phẩm cho nữ trí thức

Tạo điều kiện thương mại hóa sản phẩm cho nữ trí thức

Nhằm mục tiêu hỗ trợ các nhà khoa học nữ quảng bá, giới thiệu các kết quả nghiên cứu, xúc tiến lưu thông và thương mại hóa trên thị trường, kết nối với các nhà đầu tư và các doanh nghiệp có nhu cầu đổi mới công nghệ, ngày 07/05/2017, Trung tâm Ứng dụng KH&CN và Khởi nghiệp thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức lễ Khai trương Văn phòng Giới thiệu sản phẩm KH&CN tại 42 Dương Khuê, Cầu Giấy, Hà Nội.
Khai trương Văn phòng Giới thiệu sản phẩm khoa học và công nghệ

Khai trương Văn phòng Giới thiệu sản phẩm khoa học và công nghệ

Ngày 07/05/2017, Trung tâm Ứng dụng KH&CN và Khởi nghiệp thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức lễ Khai trương Văn phòng Giới thiệu sản phẩm KH&CN tại 42 Dương Khuê, Cầu Giấy, Hà Nội.