Ủy ban quản lý vốn nhà nước - VTC News
Tìm thấy 16 kết quả với từ khóa “

Ủy ban quản lý vốn nhà nước

Cổ phần hóa 3 công ty con của PVN

Cổ phần hóa 3 công ty con của PVN

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo PVN hoàn thành việc cổ phần hóa đối với 3 công ty con.