Tìm thấy 10 kết quả với từ khóa “

UpCom

Cổ phiếu Viettel Global lên sàn UPCOM ngày 25/9/2018

Cổ phiếu Viettel Global lên sàn UPCOM ngày 25/9/2018

Ngày 18/9/2018, Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) đã được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nộị chấp thuận hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM của với mã chứng khoán VGI.