Tìm thấy 65 kết quả với từ khóa “

ủng hộ miền trung

Vài lời với nghệ sĩ Hoài Linh

Vài lời với nghệ sĩ Hoài Linh

Tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt phải đến kịp thời mới gọi là cứu trợ, để chậm trễ thì Hoài Linh cần chân thành xin lỗi, chứ không thể tươi cười giải thích như ở video.