Tìm thấy 16 kết quả với từ khóa “

tuổi nghỉ hưu

Tăng tuổi nghỉ hưu: Ai muốn, ai không?

Tăng tuổi nghỉ hưu: Ai muốn, ai không?

Việc Bộ LĐ-TB và XH đang đề xuất nâng độ tuổi nghỉ hưu từ 55 lên 60 tuổi đối với nữ, tăng từ 60 lên 62 tuổi đối với nam từ năm 2017, gây ra khá nhiều tranh luận.