Tìm thấy 56 kết quả với từ khóa “

tự kỷ

Trời là ta ở tột cùng nhân bản

Trời là ta ở tột cùng nhân bản

Bản lĩnh người của một người lao động bình thường hiện ra thật kỳ vĩ, đó là nguyên nhân sâu xa để ở đâu cũng thấy người hao hao nữ chính của Cất tiếng gọi trời.