Tìm thấy 13 kết quả với từ khóa “

Tư Hường

Nợ xấu NamABank vọt tăng

Nợ xấu NamABank vọt tăng

Tổng nợ xấu NamABank tăng 91%, từ 784,7 tỷ đồng lên hơn 1.496 tỷ đồng, khiến tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng mạnh lên mức 2,37%.